Cauta articole

28 oct. 2011

DECIZIE de declarare in inactivitate

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Directia Generala a Finantelor Publice a ............................../ Directia generala de administrare a marilor contribuabili Nr. ..................../........................... Adresa: Tel.: Fax: E-mail


DECIZIE de declarare in inactivitate

Catre: Denumirea ................................................
Domiciliul fiscal: localitatea .........................., str. ........................... nr. ........., bl. ......., ap. ....., et. .....,
judetul/sectorul ..............................
Codul de identificare fiscala ..................................

Avand in vedere dispozitiile art. 78 indice 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat, potrivit evidentei fiscale, nu v-ati indeplinit nicio obligatie declarativa aferenta semestrului .... al anului ......, va aducem la cunostinta ca, incepand cu data comunicarii prezentei decizii, sunteti declarat inactiv.
In termen de 3 zile de la data comunicarii prezentei decizii, veti fi inscris in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati, afisat pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, www.anaf.ro, la sectiunea „Informatii publice”. Prezenta decizie produce efecte fata de terti de la data inscrierii in registru, conform art. 78 indice 1 alin. (10) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conform art. 11 alin. (1.1) si (1.22) ) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile fiscale nu vor lua in considerare o tranzactie efectuata de un contribuabil declarat inactiv, cu exceptia livrarilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita. De asemenea, nu sunt luate in considerare de autoritatile fiscale tranzactiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita.

De asemenea, potrivit art. 2 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inactivitatea fiscala se inscrie atat in cazierul fiscal al contribuabilului declarat inactiv, cat si al reprezentantilor legali ai acestuia.
Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, in conformitate cu dispozitiile art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Director executiv/Director general,
Numele si prenumele ....................................
Semnatura si stampila unitatii ......................
cod M.F.P. 14.13.26.90

20 oct. 2011

Modificari ale Codului Fiscal prin OG 30/2011

In MO nr. 672 din 2 septembrie 2011 s-a publicat OG nr. 30/2011 care modifica si completeaza Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Principalele modificari aduse de OG nr. 30/2011 sunt :

- clarificarea definirii activitatilor dependente la functia de baza din Art. 7 alin. (1)

Precizari privind depunerea Declaratiei 112

Potrivit OG nr. 30/2011 care a modificat Codul Fiscal, incepand cu veniturile lunii octombrie 2011 declaratia unica 112 se va depune trimestrial de catre urmatoarele categorii de contribuabili :

a) asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
................................

14 oct. 2011

Impozitul pe profit

Contribuabili scutiti de la plata impozitului pe profit 
Impozitul pe profit, este reglementat de Codul Fiscal in vigoare - Titlul II, dar si de normele de aplicare a Codului fiscal. 
Prin articolul 15 din Codul fiscal, Titlul II sunt prevazute urmatoarele categorii de contribuabili scutite de la plata impozitului pe profit:

12 oct. 2011

Contabilitatea in partida simpla - registrele de contabilitate


Registrele de contabilitate
Registrele de contabilitate necesare in activitatea financiar contabila difera in functie de modul de organizare a evidentei contabile: 
  1. contabilitatea in partida dubla sau 
  2. contabilitatea in partida simpla. 

Contabilitatea in partida dubla - registrele contabile

Registrele de contabilitate
Registrele de contabilitate necesare in activitatea financiar contabila difera in functie de modul de organizare a evidentei contabile: 
  1. contabilitatea in partida dubla sau 
  2. contabilitatea in partida simpla. 

Organizarea activitatii financiar-contabile in RomaniaIn conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991asociatiile si celelalte persoane juridice fara scop patrimonial, au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si, dupa caz, contabilitatea de gestiune. Prin organizarea contabilitatii trebuie:
  • sa asigure înregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si în relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori. 

11 oct. 2011

Arhivarea si pastrarea registrelor si a documentelor financiar-contabile

Persoanele juridice fara scop lucrativ au obligatia pastrarii în arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum si a documentelor justificative care stau la baza înregistrarii în contabilitate.


Pastrarea registrelor si a documentelor justificative si contabile se face la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, dupa caz.

Registrele si documentele justificative si contabile se pot arhiva,

10 oct. 2011

Factura – document justificativ

Factura se întocmeste si se utilizeaza în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii pentru care persoanele impozabile sunt scutite fara drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata si nu sunt obligate sa întocmeasca facturi, în conformitate cu prevederile Codului fiscal si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia, operatiunile economice se înregistreaza în baza contractelor încheiate între parti si a documentelor financiar-contabile sau bancare care sa ateste acele operatiuni, cum sunt: aviz de însotire a marfii, chitanta, dispozitie de plata/încasare, extras de cont bancar, nota de contabilitate etc. dupa caz.